BUTINOX FUTURA GRUNNING

Dokumentert beskyttelse mot råte.

Butinox Futura Grunning er en pigmentert vanntynnbar grunning for alt nytt og værslitt utvendig treverk. Grunningen kan benyttes på både høvlede og uhøvlede flater. Butinox Futura Grunning inneholder aktive midler mot svertesopp, og inneholder i tillegg effektive biocider mot råtesopp.

Butinox Futura Grunning bør snarest mulig viderebehandles med et toppstrøk, men kan stå i opptil 1 måned før toppstrøket påføres.

Det er viktig at nytt, utvendig treverk alltid settes inn med Butinox Futura Grunning som første strøk. Det anbefales viderebehandling innen 1 måned med Butinox Futura Selvrensende, Butinox Futura Soft Look, Butinox Futura Dekkbeis eller Butinox Futura Maling.

Kort om påføring
  • Mal aldri i direkte sollys. Følg etter sola.
  • Nytt treverk må grunnes. Husk å mette endeveden.
  • Kledningen må være tørr. Mal ikke i fuktig vær, det kan gi skjolder.
  • Bruk pensel og rull av god kvalitet. F.eks. Jordan Ultimate-serien.
  • Vask kledningen med Butinox Husvask en gang i året. Da vil huset se nymalt ut i mange år.
  • Husk å påfør malingen fyldig. Husk å les baksideteksten på spannet nøye før du starter.
Teknisk info
Påføringsmetode
Pensel. Skal ikke sprøytes.
Anbefalt forbruk
5-8 m2/ltr. pr. strøk på uhøvlet.
Tørketider
8-12 m2/ltr. pr. strøk på høvlet treverk.
Tynning
Overmalbar: Ca. 24 timer.
Emballasje
Vann. Verktøy rengjøres med såpe og vann. 3 ltr. og 10 ltr.
Dokumenter
Teknisk datablad, FDV-og HMS-datablad kan lastes ned på Scanox.no: Butinox Futura på Scanox.no