Vilkår

Vilkår
Ved å besøke og bruke www.scanox.no eller andre Scanox nettsider (butinoxfutura.no, butinoxinteriør.no, trestjerner.no, quickbengalack.no, tyrilin.no, enkelfornyelse.no, malingsmappa.no) samtykker du i følgende vilkår og betingelser:


Immaterielle rettigheter
Denne nettsiden, inkludert alt innhold og sammenstilling av innholdet på hver enkelt side eller en samling av sider er fullt ut eide av Scanox, hvis ikke annet er oppgitt. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til opphavsrett, varemerker og design.

Du kan lagre og bruke materiale fra Scanox sine nettsider til kun personlig, ikke-kommersielt bruk. All annen bruk, reproduksjoner, oversettelser, tilpasninger eller andre endringer, distribuering og lagring av denne nettsiden noen form, i helhet eller i deler, uten en skriftlig tillatelse på forhånd er forbudt.

Det kan forekomme lenker til andre nettsteder på våre nettsteder. Scanox er ikke ansvarlig for innholdet eller sikkerheten på slike nettsteder og Scanox tar ikke ansvaret for materiellet på noen annen nettside.


Ansvarsfraskrivelse
Scanox bestreber seg for å gi korrekt og fullstendig informasjon, men vi kan ikke garantere at det ikke vil være noen feil. Scanox garanterer ikke for at informasjonen på nettsidene er nøyaktig og fullstendig eller tilstrekkelig og fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle unøyaktigheter, feil og utelatelser i innholdet på denne nettsiden.

Alle farger presentert på denne nettsiden kan variere avhengig av lysforhold, teknisk utstyr, ulik bruk av nettlesere, skjermer, utseende, glansgrad, type underlag eller tilstøtende farger. Der hvor det er kritisk å få en korrekt fargegjengivelse anbefaler vi å male en fysisk fargeprøve. I noen situasjoner vil avvik finne sted mellom ulike fargeprøver, grunnet produksjonsmetoder, pigmenter eller lignende.

I forhold til innholdet på Scanox sine nettsider kan hverken Scanox, eller deres agenter, ansatte eller kontraktører gi noen garanti, uttrykt eller underforstått eller lovbestemt, inkludert, men ikke begrenset til, brudd på tredjeparts rettigheter, garantier for salgbarhet og egnethet for et bestemt formål med hensyn til innhold tilgjengelig fra Scanox sine nettsteder eller applikasjoner. Scanox påtar seg heller ikke noe juridisk ansvar for direkte, indirekte eller andre tap konsekvenser av noe slag som følge av nøyaktigheten, fullstendigheten eller bruken av informasjon, produkter eller prosesser som er beskrevet her, eller at det kan forekomme skadelige datavirus.

Denne kunngjøringen skal reguleres og tolkes i samsvar med norsk lov. Dersom noen bestemmelse i denne kunngjøringen er ulovlig eller ugyldig, skal denne bestemmelsen anses å være falt bort og skal ikke påvirke gyldigheten av de resterende bestemmelsene.


Oppdatert 29. juni 2018