Farge- og glansgaranti

Butinox Futura er et høyteknologisk vanntynnbart produkt med evne til å beholde farge og glans over lang tid. Butinox Futura oppfyller nordiske miljøkrav og har fått tildelt miljømerket Svanen.

Produktløfte treverk

Scanox AS garanterer at Butinox Futura benyttet på utvendig treverk har en bedre evne til å beholde farge og glans lenger enn kjente oljemalinger og oljedekkbeiser omsatt i det norske markedet.

Produktløfte mur

Scanox AS garanterer at Butinox Futura Grunnmur benyttet på utvendig grunnmur og sokkeltasje, har evne til å holde på farge og glans inntil 12 år.

Garantiens varighet

Garantien er gjeldende i 12 år fra kjøpsdato mot fremleggelse av dokumentert stemplet Garantiseddel med dato for kjøp og kjøpskvittering fra butikk.

Garantiens begrensninger

Garantien er kun gjeldende for produkter som er kjøpt og benyttet i Norge og forutsetter at produktet er riktig brukt i henhold til bruksanvisningen på emballasjen.

Årlig husvask med Butinox Husvask er påkrevd. Garantien er begrenset til farge og glans, og dekker ikke nedbrytning av farge og glans som er forårsaket av indre og ytre forhold som ikke kan tilbakeføres til vanlige klimatiske påkjenninger og alminnelig vedlikehold. Fargene må ligge tilgjengelige under Butinox Futura-produktene på Butinox Color / Jotun Multicolor blandesystem, og må blandes over godkjent Butinox / Jotun Multicolormaskin. Garantien gjelder ikke for problemer i form av blæring, avflassing eller andre effekter som skyldes dårlig treunderlag eller andre effekter som skyldes underlag, for liten filmtykkelse og/eller feil ved underliggende behandling. Det presiseres at høvlede kanter på liggende kledning og høvlede flater påføres 3 strøk.

Denne garantien begrenser ikke den reklamasjonsrett som til enhver tid følger av norsk lov, herunder kjøpslov og forbrukerkjøpslov.

Erstatning

Reklamasjon må skje innen rimelig tid etter at mangel inntrer og senest innen 12 år fra kjøpstidspunkt. Reklamasjon er kun gyldig mot fremleggelse av dette garantibeviset og gyldig kvittering for kjøp av Butinox Futura Dekkbeis, Butinox Futura Selvrensende, Butinox Futura Maling, Butinox Futura Soft Look, Butinox Futura Dør og Vindu Maling og Butinox Futura Grunnmur.

Erstatning etter garantien vil bestå av ny maling eller dekkbeis. Garantien kan registreres elektronisk på malingsmappa.no

scanox
Besøksadresse
Linnestranda 2
N-3400 Lier
Postadresse
P.O.Box 904 Brakerøya
N-3002 Drammen
Norge
Kontaktinformasjon
+47 32 24 43 00
info@scanox.no