Vannbasert maling utendørs


Vannbasert eller mer presist vanntynnet maling er maling der vann utgjør hoveddelen av den flyktige delen av malingen. Vannet løser ikke opp malingen slik vi kjenner det fra løsemiddeltynnede systemer, men er et medium der dråper eller faste partikler av bindemiddelet, pigmenter og tilsatsstoffer er blandet.