Derfor er det viktig å grunne først


Før du setter i gang med selve malejobben er det en del forberedelser som må gjøres for å få et optimalt resultat, og tilstrekkelig beskyttelse av treverket. Treverk som er ubehandlet, eller som har skader eller flasser fra tidligere maling må alltid grunnes godt.