Butinox Sopp- og Algefjerner

Fjerner sopp og algevekst

Bekjemper sopp- og algevekst på begrodde flater. Sopphindrende og desinfiserende egenskaper.

Brukes til å forhindre sopp- og algevekst på ubehandlede, beisede eller malte flater før maling eller beising.

Kan også benyttes til å fjerne sopp- og algevekst på flater som ikke skal behandles, f.eks. takstein, belegningsstein, mur o.l.

Kan også benyttes til desinfeksjon av flater; innendørs og utendørs.

 

Bruksanvisning:

Skitne flater vaskes med Butinox Husvask og Kraftvask. Skyll grundig og la flaten tørke opp før påføring av Butinox Sopp- og Algefjerner. Fukt hele flaten og la det tørke.  Skal ikke skylles bort.

 

 

Kort om påføring

Butinox Sopp- og Algefjerner påføres med lavtrykkspumpe, eller pensel på mindre områder. Best virkning oppnås når underlagstemperaturen er over +15 ºC. Bruk hud- og øyebeskyttelse.

Angriper ikke plast, stål, lakk osv. i anbefalt brukskonsentrasjon. Unngå å dusje middelet direkte på busker/planter. Eventuelt søl skylles bort med rent vann.

Teknisk info
Påføringsutstyr:
Lavtrykkspumpe, eller pensel på mindre områder.
Forbruk:
10–20 m²/liter ferdig blanding
Tynning:
For utendørs bruk: 1:10 med vann. Benyttet til desinfeksjon innendørs: 1:25 med vann.
Lagring:
Fraktes og lagres frostfritt og stående.
Dokumenter:
Teknisk datablad, FDV-og HMS-datablad kan lastes ned på Scanox.no: Butinox Eksteriør på Scanox.no