Butinox Oljegrunning

Vannavvisende trebeskyttelse

Butinox Oljegrunning er en upigmentert oljegrunning for utendørs treverk. Grunningen kan benyttes på både høvlede og uhøvlede flater. Butinox Oljegrunning inneholder aktivt filmkonserverende sopp- og algehindrende middel. Oljegrunningen er vannavvisende og sikrer god vedheft for toppstrøket.

Butinox Oljegrunning kan påføres hele året. Butinox Oljegrunning bør snarest mulig viderebehandles med et toppstrøk, men kan stå i opptil 1 måned før toppstrøket påføres.

Kort om påføring
  • Mal eller beis aldri direkte i sollys. Følg etter sola.
  • Nytt ubehandlet treverk som har stått mer enn 3 uker stålbørstes/slipes og behandles deretter med Butinox Sopp- og algedreper før grunning.
  • Kledningen må være tørr når du begynner å male eller beise. Unngå å male eller beise i fuktig vær. Det kan gi skjolder.
  • Bruk pensel og rull av god kvalitet.
  • Vask huset med Butinox Husvask en gang i året. Da beholder huset farge og glans lenger.
Teknisk info
Påføringsmetode
Påføringsmetode:Pensel. Skal ikke sprøytes.
Anbefalt forbruk
4–7 m2/ltr pr. strøk på uhøvlet. 9–11 m2/ltr pr. strøk på høvlet treverk.
Antall strøk
Kledning påføres 1 strøk. Grunningen må strykes godt ut da produktet ikke skal danne film på overflaten. Bar endeved/kuttflater påføres 3-4 strøk vått-i-vått.
Tørketider
Overmalbar: Min. 24 timer ved 23 °C
Tynning
Skal ikke tynnes
Rengjøring av utstyr
Scanox White Spirit.
Dokumenter
Teknisk datablad, FDV-og HMS-datablad kan lastes ned på Scanox.no: Butinox Eksteriør på Scanox.no