BUTINOX KRAFTVASK

Effektiv rengjøring før maling

Butinox Kraftvask er et vaskemiddelkonsentrat for hus som skal ommales eller rebeises.

Effektivt mot alle typer smuss som fett, sot, jord, mose, overflatesopp o.l. Kan nedmatte tidligere malte og beisede flater, benyttes før rebeising/maling. Etser aluminium. Vær forsiktig med å få vaskemiddelet på vinduer, da det virker etsende på glass over tid. Skader ikke gress eller planter i anbefalt brukskonsentrasjon.

Brukes utendørs til rengjøring av flater som skal beises eller males. Bør ikke anvendes på edeltre eller eik, da
dette kan forårsake misfarging.

Kort om påføring
  • Butinox Kraftvask påføres med vaskekost, svamp, sprøyte eller høytrykksspyler. Påføres nedenfra og oppover på vertikale flater.
  • Benytt hansker og beskyttelsesbriller under bruk.
  • La oppløsningen virke 3−5 min. (middelet skal ikke tørke opp på flaten). Svært skitne flater kan kreve bearbeidelse av flaten med børste eller svamp og eventuelt gjentatte behandlinger. Skyll grundig med vann.
  • Unngå å la vaskemidlet tørke opp på glassflater, da det kan være fare for skjolder.
Teknisk info
Påføringsmetode
Vaskekost, svamp eller sprøyte.
Anbefalt forbruk
10-15m2/ ltr. Som ferdigblandet væske.
Tynning
1:20. Vann.
Emballasje
1 ltr.
Dokumenter
Teknisk datablad, FDV-og HMS-datablad kan lastes ned på Scanox.no: Butinox Eksteriør på Scanox.no