Farge- og glansgaranti

Butinox Futura er høyteknologiske vanntynnbare produkter med evne til å beholde farge og glans over lang tid.

Produktløfte treverk

Scanox AS garanterer at Butinox Futura benyttet på utvendig treverk, har evne til å holde på farge og glans inntil 12 år. Inntil 16 år for Butinox Futura 16.

Produktløfte mur

Scanox AS garanterer at Butinox Futura Grunnmur benyttet på utvendig grunnmur og sokketasje, har evne til å holde på farge og glans inntil 12 år.

Garantiens varighet

Garantien er gjeldende i 12 år fra kjøpsdato. For Butinox Futura 16 er garantien gjeldende i 16 år fra kjøpsdato. Garantien forutsetter fremleggelse av dokumentert stemplet Garantiseddel med dato for kjøp og kjøpskvittering fra butikk. Garantien kan registreres elektronisk i malingsmappa.no.

Garantiens begrensninger

Garantien er kun gjeldende for produkter som er kjøpt og benyttet i Norge og forutsetter at produktet er riktig brukt i henhold til bruksanvisningen på emballasjen.

Årlig husvask med Butinox Husvask og Kraftvask, tynnet 1:20 for husvask er påkrevd. Garantien er begrenset til farge og glans, og dekker ikke nedbrytning av farge og glans som er forårsaket av indre og ytre forhold som ikke kan tilbakeføres til vanlige klimatiske påkjenninger og manglende alminnelig vedlikehold. Fargene må ligge tilgjengelige for Butinox Futura-produktene på Butinox Color / Jotun Multicolor blandesystem, og må blandes over godkjent Butinox / Jotun Multicolormaskin.

Garantien gjelder ikke for problemer i form av blæring, avflassing, eller andre effekter som skyldes dårlig treunderlag eller andre effekter som skyldes underlag, for liten filmtykkelse og/eller feil ved underliggende behandling. Det presiseres at høvlede kanter på liggende kledning og høvlede flater påføres 3 strøk.

Denne garantien begrenser ikke den reklamasjonsrett som til enhver tid følger av norsk lov, herunder kjøpslov og forbrukerkjøpslov.

Erstatning

Reklamasjon må skje innen rimelig tid etter at mangel inntrer og senest innen 12 år fra kjøpstidspunkt. Senest innen 16 år fra kjøpstidspunkt for Butinox Futura 16.

Reklamasjon er kun gyldig mot fremleggelse av dette garantibeviset og gyldig kvittering for kjøp av Butinox Futura 16, Butinox Futura Selvrensende Maling, Butinox Futura Soft Look, Butinox Futura Maling, Butinox Futura Selvrensende Dekkbeis, Butinox Futura Dekkbeis, Butinox Futura Dør og Vindu Maling og Butinox Futura Grunnmur. Garantien kan registreres elektronisk på malingsmappa.no.

Erstatning etter garantien vil bestå av ny maling eller dekkbeis.