Butinox Oljebeis

Fremhever trestrukturen - trenger ingen grunning

Butinox Oljebeis er en transparent oljebeis med lang holdbarhet for utvendig kledning. Forbehandling med grunning er ikke nødvendig. Butinox Oljebeis har råtebeskyttende egenskaper, og inneholder spesialoljer som trenger godt inn i treverket for å motvirke oppsprekking. Inneholder filmkonserverende middel mot svertesopp og alger. Beisen gir ikke fiberreisning og kan blandes i mange flotte farger.

Bruksområder:
Butinox Oljebeis benyttes på ubehandlet og tidligere beisede og/eller grunnede flater, høvlet, uhøvlet og trykkimpregnert treverk.

Råd og tips
  • Riktig forbehandling er avgjørende for et varig resultat. Underlaget må være rent og tørt. Skitne flater rengjøres med Butinox Kraftvask og behandles med Butinox Sopp- og algedreper.
  • Nedbrutt, gammel beis stålbørstes/ slipes ned til friskt treverk.
  • Kledningen må være tørr når du begynner å beise. Stryk 2–3 bord av gangen i hele bordets lengde for å unngå skjolder. Husk å mette endeveden (flere strøk vått-i-vått).
  • Unngå å beise i fuktig vær eller i direkte i sollys. Følg etter sola.
  • Bruk pensel og rull av god kvalitet.
  • Vask huset med Butinox Husvask en gang i året. Da beholder huset farge og glans lenger.
Teknisk info
Påføringsmetode
Rull og/eller pensel.
Anbefalt forbruk
Uhøvlet panel 5-8 m2/ltr. Høvlet panel: 10-12 m2/ltr.
Antall strøk
2 strøk er som regel tilstrekkelig på uhøvlet treverk, mens høvlet treverk påføres minimum to strøk. På gammel intakt beis påføres 1–2 strøk; på værslitt underlag 2 strøk.
Tørketider
Overmalbar etter ca. 24t.
Tynning
Skal ikke tynnes
Rengjøring av utstyr
Scanox White Spirit.
Dokumenter
Teknisk datablad, FDV-og HMS-datablad kan lastes ned på Scanox.no: Butinox Eksteriør på Scanox.no