BUTINOX KRAFTVASK

Effektiv nedmatting før maling

Butinox Kraftvask er et kraftigvirkende alkalisk og biologisk nedbrytbart vaskemiddelkonsentrat.
Den er et meget effektivt vaskemiddel mot alle typer smuss som fett, sot, jord, mose, overflatesopp o.l. Butinox Kraftvask benyttes utendørs til rengjøring av flater som skal viderebehandles. Nedmatter tidligere malte og beisende flater; benyttes derfor før rebeising/maling.

Råd og tips
  • Butinox Kraftvask påføres med vaskekost, svamp, sprøyte eller høytrykksspyler. Påføres nedenfra og oppover på vertikale flater.
  • Benytt hansker og beskyttelsesbriller under bruk.
  • La oppløsningen virke 3−5 min. (middelet skal ikke tørke opp på flaten). Svært skitne flater kan kreve bearbeidelse av flaten med børste eller svamp og eventuelt gjentatte behandlinger. Skyll grundig med vann.
  • Unngå å la vaskemidlet tørke opp på glassflater, da det kan være fare for skjolder.
Teknisk info
Påføringsmetode
Vaskekost, svamp eller sprøyte.
Anbefalt forbruk
10-15m2/ ltr. Som ferdigblandet væske.
Tynning
1:20. Vann.
Emballasje
1 ltr.
Dokumenter
Teknisk datablad, FDV-og HMS-datablad kan lastes ned på Scanox.no: Butinox Eksteriør på Scanox.no